Vi kan erbjuda ett brett utbud inom fastighetsförvaltning

Vi kan hjälpa er med både enskilda delar men också så kallad totalentreprenad där vi sköter om allt i förvaltningen av fastigheten. Ni får en personlig kontakt av oss där en fastighetsförvaltare och en fastighetsansvarig tar ansvaret för just era fastigheter. Vi skräddarsyr de tjänster som passar bäst för just era behov.

Utbudet av tjänster som vi erbjuder:

 • Underhållsplanering
 • Städning av trapphus och fastighetens allmänna utrymmen
 • Skötsel av grönytor, lekplats, gård etc.
 • Budgetuppföljning
 • Myndighetskontakter
 • Kommunikation med hyresgäster och entreprenörer
 • Hantering och uppföljning av försäkringsärenden
 • Projekthantering
 • Ärendeuppföljning på åtgärder, felanmälningar och besiktningar
 • Rapportering
 • Lägenhets- och statusbesiktningar
 • Energioptimering
 • Inköp, installation, underhåll av vitvaror
 • Reparationer
 • Byggprojekt
 • Ekonomisk förvaltning

För bostadsrättsföreningar som håller på att bildas kan vi erbjuda hjälp med styrelserepresentation under uppbyggandet. Vi kan även hjälpa till med en ekonomisk plan, förhandsavtal, upplåtelseavtal och allt annat som rör nybildande av bostadsrättsföreningar. Ansökan om medlemskap, överlåtelser och pantförskrivningar. Vi kan också sköta kontakten med mäklare och administrera föreningens lån. Sköta kontakter med myndigheter så att inget glöms bort och ge stöd och råd till styrelsen så att de snabbt kommer in i arbetet.

Vår personal har stor erfarenhet och utbildning inom fastighetsförvaltning och ekonomi. Med våra olika tjänster kan ni känna er trygga – era fastigheter sköts på bästa sätt. Rådfråga oss gärna om de tjänster som ni tror passar er bäst. Stort eller litet, för oss är alla uppdragsgivare lika viktiga. Tillsammans har vi möjligheten att skräddarsy fastighetsförvaltning i Stockholm med de olika tjänster som ni vill ha hjälp med. Välkomna att kontakta oss redan idag.